Wat is JNHorst

Jong Nederland is een dynamische vereniging voor jeugd- en jongerenwerk.

Bij Jong Nederland staat het spelend kind en de actieve jongere centraal.
Van kleuter tot jong volwassene. Spelen en beweging is belangrijk en daagt uit.
In de wereld van het spel ontmoet de jongere de ander en zichzelf. Bij Jong Nederland gaat het niet om de prestatie maar om de deelname. Plezier, actie, ontspanning, ontplooiing, geborgenheid en sfeer, kortom: ontmoeten en samen doen.

Jong Nederland kiest voor veelzijdige activiteiten, voor spel, creativiteit en natuurbeleving.Ook kiezen we voor wekelijkse groepsbijeenkomsten, voor regelmaat en structuur, voor de groep en dus voor leren samenwerken. Jong Nederland Limburg heeft momenteel 40 plaatselijke afdelingen. Samen vormen deze afdelingen Jong Nederland Limburg. Iedereen die dat wil kan dus dicht bij huis terecht voor een plezierige vrijetijdsbesteding of zinvol vrijwilligerswerk.

Wat is Jong Nederland eigenlijk?

Een leuke club waar iedere week met dezelfde groep kinderen of jongeren, op dezelfde tijd steeds weer andere activiteiten gedaan worden. De activiteiten staan onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers. Het is dus anders dan bij een sportclub waar leden steeds hetzelfde moeten doen. Jong Nederland is veelzijdig en daardoor uniek.

Onze Historie

Het Sint Lambertusgilde Jong Nederland Horst vindt zijn oorsprong in de Jonge Wacht, dat in 1934 door enkele Horstenaren is werd opgericht. Toen in 1940 de Duitsers ons land binnen vielen en de bezetter eiste dat de jeugdbeweging zich aansloot bij de nationaal socialistische partij werd de Jonge Wacht opgeheven. Na vier jaar bezetting werd Horst in 1944 door de Engelsen bevrijd.
Niet lang daarna in het voorjaar van 1945 werd het huidige Sint Lambertusgilde opgericht. De eerste groepsactiviteiten van Jong Nederland Horst vonden plaats op verschillende locaties zoals de zolder van het toenmalige boerenbondgebouw aan Deken Creemersstraat, de kelders van de voormalige bierbrouwerij Tacken op de hoek Meterikseweg / Venrayseweg en het voormalige patronaatsgebouw aan de Kerkstraat.

In 1947 werd, naar Brabants voorbeeld, in de Kloosterstraat tegenover het Kerkhof een blokhut gebouwd op het voormalige KJV terrein. Dit was een stuk grond wat door een Horster familie werd geschonken aan de Kerk ten behoeve van de mannelijke jeugd van Horst. Het gebouw werd opgetrokken met stenen afkomstig van het oorlogsvliegveld “Fliegerhorst” in Venlo. De vereniging groeide door wat in 1962 leidde tot een uitbreiding van het gebouw.

De ontwikkelingen in de jaren ’70 en ’80 waarbij het centrum van Horst werd aangepast leiden ertoe dat Jong Nederland opnieuw naar een nieuwe huisvesting moest uitzien. De blokhut aan de Kloosterstraat viel eerder onder de slopershamer dan de nieuwbouw werd gerealiseerd.
Echter de Horster gemeenschap bood verschillende noodonderkomens zodat het jeugdwerk toch door kon gaan.

In april 1985 kon dankzij een bijdrage van de Lambertus Kerk, de enorme hulp uit gemeenschap en de grote inzet van toenmalige leiding de nieuwe blokhut in gebruik worden genomen. De vereniging bloeide wat noodzakelijk maakte dat in 1986 de blokhut werd uitgebreid met een opslag voor kamp- en pioniersmaterialen. In 1993 werd ook gestart met de minioren, een groep voor de allerkleinste van 5 tot 8 jaar.
Terwijl de jaren verstreken bleek dat Jong Nederland weer uit zijn jasje gegroeid was. Begin 2004 werden er noodlokalen aan de blokhut gebouwd om tijdelijk het ruimtegebrek op te vangen. Er werd flink gespaard, waardoor uiteindelijk met de hulp van sponsoren en vrijwilligers in 2007 de nieuwe aanbouw geopend kon worden. Hiermee verdubbelde de blokhut in omvang en werd Jong Nederland in staat gesteld weer verder te groeien!

Jong Nederland is als organisatie sinds de oprichting steeds aan veranderingen onderhevig geweest. De maatschappij is sinds de jaren 40’ aanmerkelijk veranderd. In de beginjaren lag de nadruk meer op discipline en prestatiedrang, tegenwoordig ligt de nadruk op een meer individuele benadering van het kind om in groepsverband samen de vrije tijd te besteden, plezier te maken en sociale contacten te ontwikkelen.