Vertrouwenspersonen

JongNL Horst biedt leden, ouders van leden en vrijwilligers de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders van leden en stafleden van JongNL Horst. Deze dient als aanspreekpunt om klachten kenbaar te maken wanneer het gaat om vermoedens van ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en andere ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge (JN gerelateerde) geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder, slachtoffer en elke mogelijke betrokkene.

JongNL Horst heeft ervoor gekozen om een vertrouwenspersoon aan te stellen die ook deel uit maakt van de organisatie van JongNL Horst. Deze persoon kent de organisatie en de cultuur goed en de leden kennen hem of haar, wat laagdrempelig werkt.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat zij géén bestuurlijke functie heeft binnen JongNL Horst en ook niet actief is als leider of leidster van een groep. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. De vertrouwenspersoon is wel bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen.

Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere JongNL activiteiten is de groepsstaf en/of het bestuur het eerste aanspreekpunt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Geheimhouding De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met je informatie en zal niets verder vertellen zonder jouw toestemming. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon (en waarvoor niet)?

Uitgangspunt is dat je altijd terecht kunt bij je leiding, medeleiding of bestuur. Het kan voor komen dat je het gevoel hebt of van mening bent dat je bij geen van deze personen terecht kunt om wat voor reden dan ook.

Voor de volgende zaken kun je terecht bij de vertrouwenspersoon:

Niet voor “normale zaken” die bij een vereniging kunnen spelen en waarmee je het niet (altijd) eens bent.

Wel voor ongewenst gedrag of alle zaken die te maken hebben met integriteit.

Neem contact op met onze vertrouwenspersoon

    Hoe mogen we je noemen*

    Waar gaat het over

    Leg eens uit...

    Natuurlijk wordt alles in vertrouwen behandeld.